• 2009-08-23

  Dream Man!

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/wingsoffantasia-logs/44878950.html

  寻晚我发左个梦啊~梦到个超级靓仔噶男仔~

  我梦到自己去左北京~然后拿住好大袋野系亮马河地铁站搭地铁~搭左一个站之后我就落车上左地面~果度好似一个广场甘噶~地砖系米白色~仲有几张金属噶凳~可以望到好大好阔噶蓝色噶天空~好靓噶~~

  然后有个好高(应该有米八甚至米九)好靓仔噶着淡蓝色衫噶男仔行过来问我借手机打个电话~仲话他可以用自己噶SIM卡打~我话“我部手机张SIM卡好难拿出来啵~~不如你直接打啦”~跟住他就用我部手机打电话啦~

  我怕他拿走我部手机~所以就等他坐低之后我就从后面揽住他~他打电话果阵我就挨系他背脊上面~手就越揽越上~等他打完电话我只手已经到左他膊头啦~他就问我:“你系咪无揽过男朋友啊?~女仔都系甘揽噶嘛~~~”之后他就要我企系他前面~然后将我噶手环系他颈度(哇~~~~~~~冧死啦~\(≧▽≦)/~我梗系想甘揽男朋友啦~~问题系他五系啊嘛~~~~)~然之后他就原地转圈~而我就跟住他噶转动微微地离开地面~果种感觉真系太正啦~~~~~

  转完之后我睇下个天~发现有只好大好大好大噶飞机~好得意~系彩色噶(参考小朋友玩噶玩具飞机放大N倍版~比民航客机短D~)~我就话左一句:“好得意啊~”~但系就系我讲完之后只飞机就跌左落来~然后仲周围撞~后来就一时飞上天~一时又冲落来~撞坏左好多车好多楼~~~我同他就搏命跑~好几次部飞机都差D冲埋来~好得人惊~

  后来部飞机终于停左~个男仔就跑去广场附近一个类似展示厅噶地方~里面有好多人好多部电脑~之后旁边有个生得好似廖丹噶女仔话我知~他系个技术员~负责呢只飞机噶设计同运行程序~(好犀利啊!!!!)~~我觉得果个生得好似廖丹噶女仔可能系个男仔噶女朋友~不过她又无明确表示喔~我又望下个天见到仲有只灰色噶飞机~觉得有D惊~~怕它再跌落来~就同果个生得好似廖丹噶女仔稳左个地方坐低~望住个天系度倾计~具体倾左D咩我都唔系好记得啦~就系后来个男仔都坐左过来(个顺序系丹~我~靓仔~嘻嘻~)~之后就讲起丹要坐火车~她见到我有好多盒速食面就问我可唔可以比她~但系因为我之后都要搭飞机~所以就无比她啦~

  后来我地三个人一起行~到左晚上一起住系青年旅舍~果间房好多人噶~好多张look架床~D床系拼埋噶~每张床都有好多个人训~我就训上铺~他同丹就系下铺训~因为时间仲比较早~所以他就叫左我落下铺~我见到他系度写野~认真睇下~原来系小学生噶功课~他话他帮紧他细佬做假期功课喔~哈~他学晒小朋友D字迹~然后仲扮埋老师批改添啊~过左一阵间丹就出左去啦~我就同个男仔趴系张床度倾计~呢个时候我先发现原来我地噶床对住好大个书架~上面有好多书啊~连小学生噶课本都有喔~唔怪得他突然间要帮他细佬做暑假功课啦~真系好大佬啊~~~~~~~\(≧▽≦)/~

  我同他倾左好耐~然后他就锡左我~~(@^_^@)~

  嘻嘻~~

  如果系真噶就好啦~~~

  分享到: